Da vi hos Mølballe producerer bordplader, der forventligt kan komme i kontakt med fødevarer, kontrolleres virksomheden med jævne mellemrum af fødevarestyrelsen.


Seneste besøg fandt sted i november 2021 og du kan se fødevarestyrelsens kontrolrapport her.