♦ Kontrolrapport

Da Mølballe producerer bordplader, der er i kontakt med fødevarer, kontrolleres vores virksomhed med jævne mellemrum af fødevarestyrelsen.

Seneste besøg fandt sted i oktober 2017 og du kan se fødevarestyrelsens kontrolrapport her Oktober 2017