♦ Kontrolrapport

Da Mølballe producerer bordplader, der er i kontakt med fødevarer, kontrolleres vores virksomhed med jævne mellemrum af fødevarestyrelsen.

Seneste besøg fandt sted i september 2016 og du kan se fødevarestyrelsens kontrolrapport her September 2016